Kontaktirajte nas

Pošaljite nam poruku

Ne ustručavajte se nešto pitati, naš tim za podršku klijentima je uvijek spreman da vam pomogne, oni će vas podržati 24/7

Kontaktirajte nas

HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo trenutno ima preko 300 uposlenika koji se kontinuirano i sistematski osposobljavaju za rad u okruženju savremenog poslovanja. Pored uposlenika koji su zaduženi za manipulisanje tečnim gorivima, konobara, vulkanizera i radnika u autopraonicama, u firmi HIFA-PETROL su uposleni i visokokvalifikovani vozači, ekonomisti, pravnici, inžinjeri mašinske, tehnološke i informatičke struke.
  •   HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Hotonj bb, 71320 Vogošća
  •   Telefon: +387 33 584-370
  •   Fax: +387 33 584-382
  •   Email: [email protected]

Direktor

Hajrudin Ahmetlić

Zamjenik direktora

Muharem Ahmetlić

Pomoćnik direktora

Ahmed Ahmetlić

Veleprodaja

Valdet Kovačević dipl.ing.teh.
062/992-680 | 035/360-080
[email protected]

Kartično poslovanje

Damir Bajramović dipl.ecc.
033-584-410 | 061-519-110
[email protected]

Pravna služba

Halid Kadrić dipl.iur.
033/584-397 | fax. 033/584-382
[email protected]

Finansije

Tifa Pilav dipl.oec.
033/584-383 | fax. 033/584-382
[email protected]

Računovodstvo

Amira Pašić Marić
033/584-385 | fax. 033/584-390
[email protected]

Marketing i Odnosi s javnošću

033/584-444 | fax. 033/584-382
[email protected]

Investicije

Jusuf Alić ing. arhitekture
033/584-393 | fax. 033/584-393
[email protected]

Transport i logistika

Enes Karagić Mr.dipl ing saob
033/584-396 | fax. 033/584-393
[email protected]

Elvedin Omerhodžić prof.odb.i sig.
033/584-392 | fax. 033/584-393
[email protected]