Hifa Petrol uplatila puni iznos za odlazak Merjem Džafić na SP u šahu