HIFA PETROL donirala sredstva za kupovinu mamograf aparata UG „NADA“ Jajce