HIFA PETROL DONIRALA 250.000 KM ZA IZGRADNJU CENTRA ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU