KONKURS ZA POSAO: REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE