KONKURS ZA POSAO: STRUČNI SARADNIK U RAČUNOVODSTVU I FINANSIJAMA