KONKURS ZA POSAO: REFERENT ZA RAD I RADNE ODNOSE (M/Ž)