Hifa Petrol obradovala 300 djece banjalučkih humanitarnih udruženja