Hifa Petrol započela projekat stručnog osposobljavanja pripravnika