HIFA PETROL SA PARTNERIMA SBERBANK BH I OPA APLIKACIJOM PRIPREMILA DODATNE POGODNOSTI