KONKURS ZA POSAO: MANIPULANT TEČNIM GORIVIMA U GRUDAMA - više izvršilaca