KONKURS ZA POSAO: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR - 1 IZVRŠILAC