KONKURS ZA POSAO: REFERENT ZA JAVNE NABAVKE - 1 IZVRŠILAC