KONKURS ZA POSAO: REFERENT U MARKETING SEKTORU - 1 IZVRŠILAC