KONKURS ZA POSAO: MENADŽER ZA LJUDSKE RESURSE - 1 IZVRŠILAC