KONKURS ZA POSAO: MANIPULANT TEČNIM GORIVIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO - VIŠE IZVRŠILACA (M/Ž)