KONKURS ZA POSAO: AUTOMEHANIČAR ZA TERETNA VOZILA - 1 Izvršilac